O.D.S. (Objetivos del Milenio)

CONTRIBUCIO DELS PROJECTES DE AJUDA ALS POBLES AMB ELS ODS

Els Estats membres de Les Nacions Unides van aprovar una resolució en la qual reconeixen que el major desafiament del món actual és la erradicació de la pobresa i afirmen que sense aconseguir-la no pot haver-hi desenvolupament sostenible. L’anomenada ‘Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible’ aprovada inclou aquests 17 objectius, que al seu torn abasten 169 metes relacionades amb les esferes econòmica, social i ambiental

Tan important és l’aprovació d’aquesta Agenda per a 2030 com un problema si ens limitem a l’exercici burocràtic de redacció llarga de bons propòsits sense esforçar-nos en el seu compliment.

Els projectes que es plantejen a Ajuda als Pobles, està emmarcat en diversos dels O.D.S. que a continuació relacionem.  Normalment s’aconsegueixen 8 dels 17 objectius de desenvolupament sostenible plantejats per a l’Agenda 2030 (assenyalats en roig)

Principalment es veu garantida la inclusió de la població beneficiària, en una societat on els té exclosos. A més es fomenta la igualtat de gènere, començant per l’empoderació de grup de dones que reparteixen les cistelles nutricionals. Es persegueix també la igualtat entre xiquets i xiquetes en la societat sahrauí.

Es treballa també el desenvolupament d’una economia sostenible. Reciclar i reutilitzar els materials. I concienciar de la necessitat de arreplegar el fem.

Els projectes que realitzem estan alineats amb els objectius 1, 2, 3, 5, 6, 10, 11, i 17. A continuació detallem cadascú.

OBJECTIU DESENVOLUPAMENT DE L’OBJECTIU
1 Fi de la pobresa en totes les seues formes en el món.
2 Fi de la fam, seguretat alimentària i millora de la nutrició. Promoció de l’agricultura sostenible.
3 Garantir una vida sana i promoure el benestar en totes les edats
4 Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat, promovent oportunitats d’aprenentatge
5 Aconseguir la igualtat entre gèneres i apoderar a totes les dones i xiquetes
6 Garantir la disponibilitat d’aigua i la seua gestió sostenible i el sanejament per a tots.
7 Garantir l’accés a una energia assequible, segura, sostenible i moderna per a tots.
8 Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostingut, l’ocupació plena i productiva i el treball decent.
9 Construir infraestructures resilients, promoure la industrialització inclusiva i sostenible, fomentar la innovació.
10 Reduir la desigualtat als països i entre els països
11 Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguen inclusius, segurs i sostenibles
12 Garantir modalitats de consum i producció sostenible
13 Adoptar mesures urgents per a combatre el canvi climàtic i els seus efectes
14 Conservar i utilitzar en forma sostenible els oceans, les mars i els recursos marins per al desenvolupament sostenible.
15 Protegir, restablir i promoure l’ús sostenible dels ecosistemes terrestres, gestionar els boscos de manera sostenible, lluitar contra la desertificació.
16 Promoure societats pacífiques i inclusives per al desenvolupament sostenible, facilitar l’accés a la justícia per a tots i crear institucions eficaces, responsables i inclusives en tots els nivells.
17 Enfortir els mitjans d’execució i revitalitzar l’Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible.